نشست با عباس ملازینلی معاون فرهنگی شهرداری یزد و قول مشارکت در برگزاری اولین المپیاد ورزش کارگری