بازدید مهندس چایچی از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران

بازدید مهندس چایچی از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران
بهمن 12, 1398
32 بازدید

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد، مهندس چایچی مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی یزد و دکتر ریاحی ریاست هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان از بخش های مختلف مجموعه بازدید به عمل آوردند. سپس محمد هادی آقایی ریاست مجموعه ضمن تشریح فعالیتهای مجموعه گزارشی از عملکرد نه ماهه […]

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد، مهندس چایچی مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی یزد و دکتر ریاحی ریاست هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان از بخش های مختلف مجموعه بازدید به عمل آوردند. سپس محمد هادی آقایی ریاست مجموعه ضمن تشریح فعالیتهای مجموعه گزارشی از عملکرد نه ماهه مجموعه ارائه کرد.