انتصاب آقای مجید هزاردستان به عنوان معاونت مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد

انتصاب آقای مجید هزاردستان به عنوان معاونت مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد
مرداد 14, 1397
7 بازدید

از سوی ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران جناب آقای جمال تقی نژاد و با حضور مدیر کل محترم و ریاست هئیت اجرایی جناب آقای دکتر ریاحی در مراسم تودیع و معارفه آقای مجید هزاردستان به معاونت مجموعه معرفی شدند و از خانم طیبه طهرانی به جهت خدمات گذشته ایشان در سمت معاونت مجموعه […]

از سوی ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران جناب آقای جمال تقی نژاد و با حضور مدیر کل محترم و ریاست هئیت اجرایی جناب آقای دکتر ریاحی در مراسم تودیع و معارفه آقای مجید هزاردستان به معاونت مجموعه معرفی شدند و از خانم طیبه طهرانی به جهت خدمات گذشته ایشان در سمت معاونت مجموعه تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی مجموعه، فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد دوام توفیقات این عزیزان را آرزومند است.

25554545 IMG_0302