مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران میزبان نمایندگان سنگ آهن بافق

مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران میزبان نمایندگان سنگ آهن بافق
اردیبهشت 3, 1397
30 بازدید

در مورخ 97/01/21 مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران میزبان جمعی از نمایندگان سنگ آهن بافق بود. در این دیدار نمایندگان سنگ آهن بافق از بخش های مختلف مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بازدید کردند و در دیداری صمیمانه با آقای تقی نژاد ریاست مجموعه به گفتگو نشستند.

در مورخ 97/01/21 مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران میزبان جمعی از نمایندگان سنگ آهن بافق بود.

در این دیدار نمایندگان سنگ آهن بافق از بخش های مختلف مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بازدید کردند و در دیداری صمیمانه با آقای تقی نژاد ریاست مجموعه به گفتگو نشستند.

IMG_0095 IMG_0107