برگزاري مسابقات انتخابي كارگري در رشته آمادگي جسماني

برگزاري مسابقات انتخابي كارگري در رشته آمادگي جسماني
بهمن 18, 1396
9 بازدید

 مسابقات انتخابي آمادگي جسماني كارگران استان يزد در بخش بانوان با حضور جمعي از ورزشكاران و علاقه مندان برگزار شد. اين مسابقات در روز جمعه مورخ 96/11/13 در چهار رده سني در محل مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد و در پايان به نفرات برتر مدال، حكم و جوائزي اهدا گرديد.

 مسابقات انتخابي آمادگي جسماني كارگران استان يزد در بخش بانوان با حضور جمعي از ورزشكاران و علاقه مندان برگزار شد. اين مسابقات در روز جمعه مورخ 96/11/13 در چهار رده سني در محل مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد و در پايان به نفرات برتر مدال، حكم و جوائزي اهدا گرديد.

IMG_0301 IMG_0323