با حضور جناب آقاي دكتر هاشمي معاون ورزش و جوانان برگزار شد.

با حضور جناب آقاي دكتر هاشمي معاون ورزش و جوانان برگزار شد.
آذر 27, 1396
63 بازدید

استقبال از ورزشكاران ممتاز رشته اُ اسپرت به گزارش روابط عمومي هئيت ورزش كارگري استان يزد مراسم استقبال از ورزشكاران برگزيده رشته ا‍ُ اسپرت با حضور جناب آقايان هاشمي،تقي نژاد، حرزاده، استادي و خانم طهراني برگزار گرديد. اين مراسم در پي بازگشت آقايان رامين سربازي و علي فتوحي نام آوران رشته اُ اسپرت از مسابقات […]

استقبال از ورزشكاران ممتاز رشته اُ اسپرت

به گزارش روابط عمومي هئيت ورزش كارگري استان يزد مراسم استقبال از ورزشكاران برگزيده رشته ا‍ُ اسپرت با حضور جناب آقايان هاشمي،تقي نژاد، حرزاده، استادي و خانم طهراني برگزار گرديد. اين مراسم در پي بازگشت آقايان رامين سربازي و علي فتوحي نام آوران رشته اُ اسپرت از مسابقات دهلي نو هندوستان در محل مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران برگزار گرديد.

IMG_0342 IMG_0344