بازديد رياست هئيت ووشو از مجموعه فرهنگي،ورزشي و رفاهي كارگران

بازديد رياست هئيت ووشو از مجموعه فرهنگي،ورزشي و رفاهي كارگران
آذر 5, 1396
45 بازدید

ظهر روز سه شنبه مورخ 96/8/30  رياست فدراسيون ووشو جناب آقاي دكتر مهدي علي نژاد به همراه رئيس هيئت ووشو استان يزد جناب آقاي فتوحي از مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران بازديد به عمل آوردند. در اين مراسم آقاي علي نژاد بر لزوم رشد و توسعه شاخصه هاي ورزشي استان تأكيد كردند.

ظهر روز سه شنبه مورخ 96/8/30  رياست فدراسيون ووشو جناب آقاي دكتر مهدي علي نژاد به همراه رئيس هيئت ووشو استان يزد جناب آقاي فتوحي از مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران بازديد به عمل آوردند. در اين مراسم آقاي علي نژاد بر لزوم رشد و توسعه شاخصه هاي ورزشي استان تأكيد كردند.