جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات فوتسال کارمندان و کارگران

جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات فوتسال کارمندان و کارگران
دی 13, 1395
39 بازدید

هیئت ورزش کارگری استان یزد درنظر دارد به همراه مسابقات فوتسال کارگران، مسابقات فوتسال ویژه کارمندان را نیز با همکاری هیئت ورزشهای همگانی یزد برگزار نماید. به گزارش روابط عمومی جلسه ای جهت هماهنگی برگزاری مسابقات فوتسال کارمندان و کارگران انجام شد. در این جلسه که صبح یکشنبه 12 دی ماه در سالن کنفرانس مجموعه […]

هیئت ورزش کارگری استان یزد درنظر دارد به همراه مسابقات فوتسال کارگران، مسابقات فوتسال ویژه کارمندان را نیز با همکاری هیئت ورزشهای همگانی یزد برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی جلسه ای جهت هماهنگی برگزاری مسابقات فوتسال کارمندان و کارگران انجام شد. در این جلسه که صبح یکشنبه 12 دی ماه در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی کارگران استان برگزار شد ابوالفضل کارگر معاونت ورزش و جوانان استان، جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری استان، سید حسین سید عربی رئیس هیئت ورزشهای همگانی یزد، ناصر آخوند عطار مسئول بسیج کارمندی استان ، حمید کاظمپور رئیس و سیدحسن حسینی، سیدرضا حسینی و سید امیر رضوی اعضای انجمن فوتبال کارگران استان، مجید هزار دستان مسئول ورزش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و عباس الوان ساز مسئول گروه توسعه ورزش همگانی حضور داشتند  که پس بحث و تبادل نظر مقرر شد مسابقات فوتسال کارمندان و کارگران پیش بینی و برگزار شود. اعضای حاضر در این جلسه عنوان نمودند: در صورتی که تعداد تیمها به حد نصاب برسد، مسابقات کارمندی و کارگری بصورت جداگانه برگزار خواهد شد در غیر اینصورت مسابقات در قالب یک جام صورت می پذیرد.
در حال حاضر دستورالعمل مسابقات در دست بررسی می باشد که یکی از بندهای آن این است که هر اداره می تواند بیش از یک تیم برای حضور در مسابقات معرفی نماید.

img_0016-copy

img_0015-copy