برگزاری مسابقات انتخابی کارگری دوی آقایان ۴۰۰متر

برگزاری مسابقات انتخابی کارگری دوی آقایان ۴۰۰متر

مسابقات انتخابی کارگری دوی آقایان ۴۰۰ متر استان یزد در بخش آقایان با حضور جمعی از ورزشکاران و علاقه مندان برگزار شد. این مسابقات در روزیکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۲ در محل مجموعه ورزشی کارگران برگزار...