انتصاب خانم نجمه دهقان به سرپرستی انجمن سوارکاری هیئت ورزش کارگری استان

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری؛ آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری طی حکمی خانم نجمه دهقان را به سرپرستی انجمن سوارکاری هئیت ورزش کارگری استان منصوب نمود. گفتنی است مراسم ابلاغ این حکم در حضور جناب آقای دکتر ریاحی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۹۸ انجام پذیرفت.
روابط عمومی هئیت ورزش کارگری این انتصاب شایسته را به خانم نجمه دهقان تبریک گفته و از خداوند منان برای ایشان آرزوی توفیق می نماید.

شما ممکن است این را هم بپسندید