برگزاری مسابقات ایستگاهی توسط سبک شیتوریو ایران بانوان استان یزد

برگزاری مسابقات ایستگاهی توسط سبک شیتوریو ایران بانوان استان یزد
آبان 23, 1398
40 بازدید

مسابقات ایستگاهی توسط سبک شیتوریو ایران بانوان استان یزد با عنوان مسابقه اولی ها و به مناسبت روز دانش آموز در روز دوشنبه مورخ 13ابان 1398در مجموعه ورزشی کارگران استان یزد با حضور 22ورزشکار از باشگاههای کارگران و شادی زارچ در گروه‌های سنی مختلف برگزار که نتایج بدست امده به شرح ذیل می باشد : […]

مسابقات ایستگاهی توسط سبک شیتوریو ایران بانوان استان یزد با عنوان مسابقه اولی ها و به مناسبت روز دانش آموز در روز دوشنبه مورخ 13ابان 1398در مجموعه ورزشی کارگران استان یزد با حضور 22ورزشکار از باشگاههای کارگران و شادی زارچ در گروه‌های سنی مختلف برگزار که نتایج بدست امده به شرح ذیل می باشد :
متولدین 92,93
اول،مانیا مهرجردی
دوم،فاطمه توکلی
سوم،ریحانه دهقان
متولدین 91
اول،نگین زهرا باغبان
دوم،فاطمه حسین پور
متولدین90
اول،درسا رابو
دوم،مطهره دهقان
سوم،زهرا مزیدی
متولدین 90
اول،سارا فلاح
دو،رومینا پیوندی
سوم،ایدا زمانی
متولدین 89
اول،هستی زارع
دوم،دلنیا زمانی
سوم،مهرانا حاتمی
متولدین 88
اول،هانیه عربی
دوم،حنانه رستگار
سوم،الناز دهقان
متولدین 86
اول،اریانا حاتمی
دوم،مبینا بومعرفت
سوم،دینا مهرجردی
متولدین 81-83
اول،شکیلااسادات صنایعی
دوم،سارا بدرانی