انتصاب آقای محمد هادی آقایی بعنوان نائب رئیس هیئت ورزشی کارگران استان یزد

انتصاب آقای محمد هادی آقایی بعنوان نائب رئیس هیئت ورزشی کارگران استان یزد
آبان 23, 1398
36 بازدید

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی کارگران استان، طی حکمی آقای دکتر رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری استان آقای محمد هادی آقایی را بعنوان نائب رئیس هیئت کارگری استان منصوب کرد. ضمن قدردانی از زحمات سرکار خانم طیبه طهرانی بدینوسیله انتصاب شایسته […]

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی کارگران استان، طی حکمی آقای دکتر رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری استان آقای محمد هادی آقایی را بعنوان نائب رئیس هیئت کارگری استان منصوب کرد. ضمن قدردانی از زحمات سرکار خانم طیبه طهرانی بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای محمد هادی آقایی را تبریک عرض نموده ، برای ایشان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.