انتصاب آقای محمد صالح دهقانی بعنوان دبیر هیئت ورزشی کارگران استان یزد

انتصاب آقای محمد صالح دهقانی بعنوان دبیر هیئت ورزشی کارگران استان یزد
آبان 23, 1398
37 بازدید

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی کارگران استان، طی حکمی آقای دکتر رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری استان آقای محمد صالح دهقانی را بعنوان دبیر هیئت کارگری استان منصوب کرد. ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای مجید هزاردستان بدینوسیله انتصاب شایسته جناب […]

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی کارگران استان، طی حکمی آقای دکتر رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری استان آقای محمد صالح دهقانی را بعنوان دبیر هیئت کارگری استان منصوب کرد. ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای مجید هزاردستان بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای محمد صالح دهقانی را تبریک عرض نموده، برای ایشان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسألت می‌نماییم.