انتصاب آقای جواد قانعی اردکان بعنوان خزانه دار هیئت ورزشی کارگران استان یزد

انتصاب آقای جواد قانعی اردکان بعنوان خزانه دار هیئت ورزشی کارگران استان یزد
آبان 23, 1398
46 بازدید

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی کارگران استان، طی حکمی آقای دکتر رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری استان آقای جواد قانعی اردکان را بعنوان خزانه دار هیئت کارگری استان منصوب کرد. ضمن قدردانی از زحمات سرکار خانم هما حریری زاده بدینوسیله انتصاب […]

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی کارگران استان، طی حکمی آقای دکتر رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزش کارگری استان آقای جواد قانعی اردکان را بعنوان خزانه دار هیئت کارگری استان منصوب کرد. ضمن قدردانی از زحمات سرکار خانم هما حریری زاده بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای جواد قانعی اردکان را تبریک عرض نموده، برای ایشان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسألت می‌نماییم.