برگزاری همایش همگانی جامپینگ فیتنس درمجموعه ورزشی کارگران

برگزاری همایش همگانی جامپینگ فیتنس درمجموعه ورزشی کارگران
آبان 4, 1398
49 بازدید

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی همایش همگانی جامپینگ فیتنس عصر روز چهارشنبه اول آبان 98 در محل باشگاه کارگران یزد برگزار شد. این همایش با همکاری هیئت ورزشهای همگانی و هیئت ورزشهای کارگری برگزار شد، بانوان در گروه های جداگانه به انجام حرکات ورزش جامپینگ فیتنس پرداختند.

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی همایش همگانی جامپینگ فیتنس عصر روز چهارشنبه اول آبان 98 در محل باشگاه کارگران یزد برگزار شد.
این همایش با همکاری هیئت ورزشهای همگانی و هیئت ورزشهای کارگری برگزار شد، بانوان در گروه های جداگانه به انجام حرکات ورزش جامپینگ فیتنس پرداختند.