جلسه هماهنگی و تبیین برنامه های سال ۹۸ هیئت ورزشی کارگران استان یزد

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزشی کارگران استان یزد: جلسه هماهنگی و تبیین برنامه های سال ۹۸ هیئت ورزشی کارگران استان با حضور آقای دکتر احمد هاشمی معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان و جناب آقای جمال تقی نژاد رئیس هیئت ورزشی کارگران استان و سایر اعضا در محل سالن کنفرانس مجموعه ورزشی کارگران یزد برگزار گردید.
در این جلسه گزارشی از عملکرد سال گذشته هیئت ارائه و برنامه های عملیاتی سالجاری و شاخص های ارزیابی برای اعضا تشریح گردید سپس روسای هیئت های شهرستانی و انجمن های ورزشی گزارش عملکرد، برنامه ها و نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.
در پایان احکام تعدادی از روسای هیئت های شهرستانی، روسای انجمن های ورزشی و مسئولین کمیته ها به آنها اعطا گردید.photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۳_۱۳-۳۹-۴۲

 

photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۳_۱۳-۴۲-۴۷

 

photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۳_۱۰-۲۹-۱۰

 

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید