همایش روزجهانی ووشو در شهر جهانی یزد

همزمان با روز جهانی ووشو جمعی از ورزشکاران این رشته با انجام حرکات تالو و ساندا این روز رو گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان یزد: در این همایش که در محل مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران استان یزد و با حضور شهناز نایب زاده عضو هیات رییسه ووشو، مسولین کمیته ها و سبک های ووشو، مربیان و خانواده ورزشکاران برگزار شد بیش از ۷۰ ووشکار یزدی به انجام نمایش تالو و ساندا پرداختند و همراه با ووشکاران ایران و جهان این روز را گرامی داشتند.
در این برنامه سبک “سیلوم پای هوپ گار” زیر نظر سعید رضی و هاتفه حاج اسمعیلی، سبک “تای چی چوان” زیر نظر علی کرمانیه و خانم بهرامی، سبک “وینگ چون کونگ فو” زیر نظر سید جمال الدین عمادی، “نان چوان” زیر نظر محمد حسن دهقانی سکینه کل العماد و سبک “چاچوان” زیر نظر زینب معشوری نمایش داده شد.
در ادامه مراسم اهدای شالبند به چند ووشوکار که موفق شدند در سبک خود ارتقا پیدا کنند، انجام شد.

شما ممکن است این را هم بپسندید