روز گذشته طی حکمی از سوی جناب آقای جمال تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران سرکار خانم طیبه طهرانی به سمت مدیریت استخر مهتاب منصوب گردیدند.

شما ممکن است این را هم بپسندید