مرداد 11, 1397
22 بازدید

روز گذشته طی حکمی از سوی جناب آقای جمال تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران سرکار خانم طیبه طهرانی به سمت مدیریت استخر مهتاب منصوب گردیدند.

روز گذشته طی حکمی از سوی جناب آقای جمال تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران سرکار خانم طیبه طهرانی به سمت مدیریت استخر مهتاب منصوب گردیدند.