انتصاب خانم طیبه طهرانی به عنوان مدیریت استخر مهتاب

انتصاب خانم طیبه طهرانی به عنوان مدیریت استخر مهتاب
مرداد 11, 1397
54 بازدید

از سوی ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران جناب آقای جمال تقی نژاد در مراسم تودیع و معارفه سرکار خانم طیبه طهرانی به مدیریت استخر مهتاب معرفی شد و از سرکار خانم مریم جلالی به جهت خدمات گذشته ایشان در سمت مدیریت استخر مهتاب تقدیر به عمل آمد. روابط عمومی مجموعه، فرهنگی، ورزشی و رفاهی […]

از سوی ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران جناب آقای جمال تقی نژاد در مراسم تودیع و معارفه سرکار خانم طیبه طهرانی به مدیریت استخر مهتاب معرفی شد و از سرکار خانم مریم جلالی به جهت خدمات گذشته ایشان در سمت مدیریت استخر مهتاب تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی مجموعه، فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد دوام توفیقات این عزیزان را آرزومند است.