آقای علی محمد زمانیان به سمت دبیر هیئت ورزش کارگری منصوب شد.

آقای علی محمد زمانیان به سمت دبیر هیئت ورزش کارگری منصوب شد.
تیر 16, 1397
54 بازدید

جناب آقاي جمال تقي نژاد رييس هيئت ورزش كارگري طي حكمي آقای علی محمد زمانیان را به دبیر هئیت ورزش کارگری استان یزد منصوب نمود. گفتني است مراسم ابلاغ اين حكم در حضور جناب آقای دکتر سید احمد هاشمی معاون توسعه امور ورزشی اداره ورزش و جوانان استان یزد، روز پنج شنبه مورخ 97/04/14 انجام […]

جناب آقاي جمال تقي نژاد رييس هيئت ورزش كارگري طي حكمي آقای علی محمد زمانیان را به دبیر هئیت ورزش کارگری استان یزد منصوب نمود. گفتني است مراسم ابلاغ اين حكم در حضور جناب آقای دکتر سید احمد هاشمی معاون توسعه امور ورزشی اداره ورزش و جوانان استان یزد، روز پنج شنبه مورخ 97/04/14 انجام پذيرفت.
روابط عمومی هئیت ورزش کارگری و مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران این انتصاب شايسته را به آقای علی محمد زمانیان تبريك گفته و از خداوند منان برای ايشان آرزوی توفیق مي نمايد.