زنگ ورزش کارگری امروز به صدا درآمد.

زنگ ورزش کارگری امروز به صدا درآمد.
اردیبهشت 6, 1397
42 بازدید

امروز چهارشنبه مورخ 97/02/05 با حضور جناب آقای دکتر محمدحسین ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای مهندس مسعود شریعتی مدیرکل ورزش و جوانان، جناب آقای جمال تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران و تنی چند از مدیران و دست اندرکاران ورزش استان یزد،زنگ ورزش کارگری در محل کارخانجات شهید قندی به […]

امروز چهارشنبه مورخ 97/02/05 با حضور جناب آقای دکتر محمدحسین ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای مهندس مسعود شریعتی مدیرکل ورزش و جوانان، جناب آقای جمال تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران و تنی چند از مدیران و دست اندرکاران ورزش استان یزد،زنگ ورزش کارگری در محل کارخانجات شهید قندی به صدا درآمد.

IMG_0155 IMG_0308