بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد

بازدید اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد
اردیبهشت 6, 1397
29 بازدید

اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد بازدید کردند. اعضای شورای شهر یزد طی مراسمی از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران یزد بازدید به عمل آوردند و با جناب آقای تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد به گفتگو نشستند.

اعضای شورای شهر از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد بازدید کردند.

اعضای شورای شهر یزد طی مراسمی از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران یزد بازدید به عمل آوردند و با جناب آقای تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد به گفتگو نشستند.