مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران میزبان نمایندگان سنگ آهن بافق

در مورخ ۹۷/۰۱/۲۱ مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران میزبان جمعی از نمایندگان سنگ آهن بافق بود.

در این دیدار نمایندگان سنگ آهن بافق از بخش های مختلف مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بازدید کردند و در دیداری صمیمانه با آقای تقی نژاد ریاست مجموعه به گفتگو نشستند.

IMG_0095 IMG_0107

شما ممکن است این را هم بپسندید