بازدید آقای دکتر ریاحی از مجموعه ورزشی کارگران

بازدید آقای دکتر ریاحی از مجموعه ورزشی کارگران
اردیبهشت 2, 1397
37 بازدید

روز سه شنبه مورخ 97/01/14 جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به منظور بررسی وضعیت برخی پروژه های نیمه تمام مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران و همچنین مرمت و آبگیری استخر مهتاب بازدید به عمل آوردند. گفتنی است در این بازدید جناب آقای تقی نژاد ریاست مجموعه نیز […]

روز سه شنبه مورخ 97/01/14 جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به منظور بررسی وضعیت برخی پروژه های نیمه تمام مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران و همچنین مرمت و آبگیری استخر مهتاب بازدید به عمل آوردند. گفتنی است در این بازدید جناب آقای تقی نژاد ریاست مجموعه نیز حضور داشتند.

IMG_0012 IMG_0015 IMG_0350 IMG_0049