بازدید آقای دکتر ریاحی از مجموعه ورزشی کارگران

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۱۴ جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به منظور بررسی وضعیت برخی پروژه های نیمه تمام مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران و همچنین مرمت و آبگیری استخر مهتاب بازدید به عمل آوردند. گفتنی است در این بازدید جناب آقای تقی نژاد ریاست مجموعه نیز حضور داشتند.

IMG_0012 IMG_0015 IMG_0350 IMG_0049

 

شما ممکن است این را هم بپسندید