برگزاری مسابقات انتخابی کارگری پرس سینه آقایان

مسابقات انتخابی کارگری پرس سینه آقایان استان یزد در ۶ وزن با حضور جمعی از ورزشکاران و علاقه مندان برگزار شد.

این مسابقات روز جمعه مورخ ۹۶/۱۲/۴ در محل مجموعه ورزشی کارگران با همکاری مجموعه ورزشی آرکو برگزار شد و به نفرات برتر در وزن ۶۰ کیلو آقایان: مهدی پورحیدری، محمدرضا مهرانفر، وزن ۷۹ کیلو آقایان: محمد ناصری، سیدمجتبی قوه و محمد زارع کمالی، وزن ۸۰ کیلو آقایان: شهاب سلطانی، سیدحسین منصوری و ابوالفضل دهقان، وزن ۹۰ کیلو آقایان: وحید نادری، محمدکاظم محمدی و مجید نبوی پور،وزن ۱۰۰ کیلو: آقا محمد ملاحسینی و وزن‌ ۱۰۰+ کیلو آقایان: محمدرضا عرف، علیرضا رحیم زاده و محمدرضا سعیدی نیا در پایان حکم، مدال و جوائزی اهدا گردید.

IMG_0809 IMG_0864

 

شما ممکن است این را هم بپسندید