برگزاري مسابقات انتخابي كارگري در رشته دارت

برگزاري مسابقات انتخابي كارگري در رشته دارت
بهمن 18, 1396
47 بازدید

مسابقات انتخابي دارت كارگران استان يزد در بخش آقايان با حضور جمعي از ورزشكاران و علاقه مندان برگزار شد. اين مسابقات در روز جمعه مورخ 96/11/13 در محل مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد و در پايان به آقايان عليرضا شايق، حميدرضا غفاري و علي حكيميان مدال، حكم و جوائزي اهدا گرديد.  

مسابقات انتخابي دارت كارگران استان يزد در بخش آقايان با حضور جمعي از ورزشكاران و علاقه مندان برگزار شد. اين مسابقات در روز جمعه مورخ 96/11/13 در محل مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد و در پايان به آقايان عليرضا شايق، حميدرضا غفاري و علي حكيميان مدال، حكم و جوائزي اهدا گرديد.

IMG_0275 IMG_0445