برگزاري مسابقات انتخابي كارگري در رشته دارت

برگزاري مسابقات انتخابي كارگري در رشته دارت
بهمن 18, 1396
52 بازدید

مسابقات انتخابي دارت كارگران استان يزد در بخش بانوان با حضور جمعي از ورزشكاران و علاقه مندان برگزار شد. اين مسابقات در روز جمعه مورخ 96/11/13در رده سني بزرگسالان در محل مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد و در پايان به خانمها خدیجه عوض بخش،اعظم ارده و مريم حسامي مدال، حكم و جوائزي اهدا گرديد.

مسابقات انتخابي دارت كارگران استان يزد در بخش بانوان با حضور جمعي از ورزشكاران و علاقه مندان برگزار شد. اين مسابقات در روز جمعه مورخ 96/11/13در رده سني بزرگسالان در محل مجموعه ورزشي كارگران برگزار شد و در پايان به خانمها خدیجه عوض بخش،اعظم ارده و مريم حسامي مدال، حكم و جوائزي اهدا گرديد.

IMG_0356 IMG_0358