بایگانی‌ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

برگزاری مسابقات انتخابی کارگری پرس سینه آقایان

مسابقات انتخابی کارگری پرس سینه آقایان استان یزد در ۶ وزن با حضور جمعی از ورزشکاران و علاقه مندان برگزار شد. این مسابقات روز جمعه مورخ ۹۶/۱۲/۴ در محل مجموعه ورزشی کارگران با همکاری...

برگزاری مسابقات انتخابی کارگری طناب کشی آقایان

مسابقات انتخابی کارگری طناب کشی آقایان استان یزد با حضور جمعی از ورزشکاران و علاقه مندان برگزار شد. این مسابقات روز جمعه مورخ ۹۶/۱۲/۴ در محل مجموعه ورزشی کارگران برگزار شد و در پایان...

برگزاری مسابقات انتخابی کارگری طناب کشی بانوان

مسابقات انتخابی کارگری طناب کشی بانوان استان یزد با حضور جمعی از ورزشکاران و علاقه مندان برگزار شد. این مسابقات در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ برگزار شد و در پایان به تیم های برتر...

IMG_0692

برگزاری مسابقات انتخابی کارگری دو و میدانی ۱۰۰ متر بانوان

 مسابقات انتخابی کارگری دو و میدانی بانوان ۱۰۰ متر استان یزد با حضور جمعی از ورزشکاران و علاقه مندان برگزار شد. این مسابقات در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ در محل مجموعه ورزشی کارگران برگزار...