برگ زرینی دیگر، از افتخارات مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد از سوی هیئت نجات غریق استان یزد، استخر مهتاب به عنوان استخر برتر استان یزد انتخاب و برگزیده شد. این توفیق حاصل حمایت های جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل و ریاست هیئت اجرای و مدیریت بارز جناب آقای تقی نژاد و همکاری معاونت مجموعه، مدیریت و پرسنل استخر و مربیان و ناجیان است. روابط عمومی مجموعه این موفقیت را به کلیه همکاران و خانواده ورزش استان یزد تبریک می گوید.

شما ممکن است این را هم بپسندید