برگ زريني ديگر، از افتخارات مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد

برگ زريني ديگر، از افتخارات مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد
آذر 27, 1396
29 بازدید

به گزارش روابط عمومي مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد از سوي هيئت نجات غريق استان يزد، استخر مهتاب به عنوان استخر برتر استان يزد انتخاب و برگزيده شد. اين توفيق حاصل حمايت هاي جناب آقاي دكتر رياحي مديركل و رياست هيئت اجراي و مديريت بارز جناب آقاي تقي نژاد و همكاري معاونت […]

به گزارش روابط عمومي مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران استان يزد از سوي هيئت نجات غريق استان يزد، استخر مهتاب به عنوان استخر برتر استان يزد انتخاب و برگزيده شد. اين توفيق حاصل حمايت هاي جناب آقاي دكتر رياحي مديركل و رياست هيئت اجراي و مديريت بارز جناب آقاي تقي نژاد و همكاري معاونت مجموعه، مديريت و پرسنل استخر و مربيان و ناجيان است. روابط عمومي مجموعه اين موفقيت را به كليه همكاران و خانواده ورزش استان يزد تبريك مي گويد.