با حضور جناب آقای دکتر هاشمی معاون ورزش و جوانان برگزار شد.

استقبال از ورزشکاران ممتاز رشته اُ اسپرت

به گزارش روابط عمومی هئیت ورزش کارگری استان یزد مراسم استقبال از ورزشکاران برگزیده رشته ا‍ُ اسپرت با حضور جناب آقایان هاشمی،تقی نژاد، حرزاده، استادی و خانم طهرانی برگزار گردید. این مراسم در پی بازگشت آقایان رامین سربازی و علی فتوحی نام آوران رشته اُ اسپرت از مسابقات دهلی نو هندوستان در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران برگزار گردید.

IMG_0342 IMG_0344

شما ممکن است این را هم بپسندید