رزمي كاران استان يزد افتخار آفريدند

رزمي كاران استان يزد افتخار آفريدند
آذر 26, 1396
33 بازدید

به گزارش روابط عمومي هئيت ورزش كارگري استان يزد، آقايان رامين سربازي و علي فتوحي اعضاي تيم رزمي كاران فولاد آلياژي توانستند به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم اين دوره از مسابقات جهاني دهلي نو هندوستان را به خود اختصاص دهند. در همين راستا رياست هئيت ورزش كارگران استان يزد جناب آقاي جمال تقي […]

به گزارش روابط عمومي هئيت ورزش كارگري استان يزد، آقايان رامين سربازي و علي فتوحي اعضاي تيم رزمي كاران فولاد آلياژي توانستند به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم اين دوره از مسابقات جهاني دهلي نو هندوستان را به خود اختصاص دهند. در همين راستا رياست هئيت ورزش كارگران استان يزد جناب آقاي جمال تقي نژاد كسب اين مقام را به جامعه كار و توليد تبريك گفتند و ضمن آن از افتخارآفريني اين عزيزان قدرداني كردند.