بازدید رئیس هئیت نجات غریق استان یزد از استخر مهتاب

آقای مسعود ستوده نیا رئیس هئیت نجات غریق استان یزد به همراه جناب آقای تقی نژاد ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۲ از استخر مهتاب بازدید نمودند. در این دیدار آقایان ستوده نیا و تقی نژاد بر اهمیت تعامل بیشتر میان مجموعه کارگران و هیئت نجات غریق تاکید کردند.

IMG_0304 IMG_0315

 

شما ممکن است این را هم بپسندید