بازدید ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد از مجموعه ورزشی کارگران بافق

در مراسم بازدید ریاست مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد از مجموعه ورزشی کارگران بافق آقای تقی نژاد به همراه خانم طهرانی نایب رئیس بر اهمیت گسترش مکان های ورزشی و لزوم اجرای برنامه های تفریحی و ورزشی تاکید نمودند. این مراسم بازدید در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۱ صورت گرفت.

IMG_0253 IMG_0270

 

شما ممکن است این را هم بپسندید