بازديد جناب دكتر رياحي از مجموعه غدير و پروژه هاي عمراني مجموعه ورزشي كارگران

بازديد جناب دكتر رياحي از مجموعه غدير و پروژه هاي عمراني مجموعه ورزشي كارگران
آذر 13, 1396
50 بازدید

صبح روز پنج شنبه مورخ 96/9/9 جناب آقاي دكتر رياحي مديركل محترم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي از مجموعه ورزشي غدير و نيز روند عمليلت ساختماني مجموعه كارگران بازديد به عمل آوردند. اين بازديد به همراه جناب آقاي تقي نژاد رياست محترم مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران صورت پذيرفت و در جريان آن […]

صبح روز پنج شنبه مورخ 96/9/9 جناب آقاي دكتر رياحي مديركل محترم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي از مجموعه ورزشي غدير و نيز روند عمليلت ساختماني مجموعه كارگران بازديد به عمل آوردند.

اين بازديد به همراه جناب آقاي تقي نژاد رياست محترم مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران صورت پذيرفت و در جريان آن بر اهميت عمران و توسعه مكان هاي ورزشي در استان يزد تأكيد شد.

IMG_0019 IMG_0038 IMG_0099 IMG_0150