آقاي كمال حرزاده به رياست انجمن ورزش هاي رزمي كارگران منصوب شد.

آقاي كمال حرزاده به رياست انجمن ورزش هاي رزمي كارگران منصوب شد.
آذر 8, 1396
49 بازدید

جناب آقاي جمال تقي نژاد رييس هيئت ورزش كارگري طي حكمي آقاي كمال حرزاده را به رياست انجمن ورزش هاي رزمي كارگران منصوب نمود. گفتني است مراسم ابلاغ اين حكم در روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 انجام پذيرفت. مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران انتصاب شايسته را به آقاي كمال حرزاده تبريك گفته و از خداوند […]

جناب آقاي جمال تقي نژاد رييس هيئت ورزش كارگري طي حكمي آقاي كمال حرزاده را به رياست انجمن ورزش هاي رزمي كارگران منصوب نمود. گفتني است مراسم ابلاغ اين حكم در روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 انجام پذيرفت. مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران انتصاب شايسته را به آقاي كمال حرزاده تبريك گفته و از خداوند منان براي ايشان آرزوي توفبق مي نمايد.