آقای کمال حرزاده به ریاست انجمن ورزش های رزمی کارگران منصوب شد.

جناب آقای جمال تقی نژاد رییس هیئت ورزش کارگری طی حکمی آقای کمال حرزاده را به ریاست انجمن ورزش های رزمی کارگران منصوب نمود. گفتنی است مراسم ابلاغ این حکم در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۸ انجام پذیرفت. مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران انتصاب شایسته را به آقای کمال حرزاده تبریک گفته و از خداوند منان برای ایشان آرزوی توفبق می نماید.

شما ممکن است این را هم بپسندید