برگزاري دوازدهمين دوره مسابقات قرآن كريم

برگزاري دوازدهمين دوره مسابقات قرآن كريم
آذر 5, 1396
32 بازدید

دوازدهمين دوره مسابقات قرآن كريم ويژه جامعه كار و تلاش در مقطع استاني برگزار شد. اين دوره از مسابقات در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد در تاريخ 96/8/30 با حضور جناب آقاي دكتر رياحي و جمعي از قاريان و علاقه مندان به قرآن كريم برگزار گرديد.    

دوازدهمين دوره مسابقات قرآن كريم ويژه جامعه كار و تلاش در مقطع استاني برگزار شد.

اين دوره از مسابقات در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد در تاريخ 96/8/30 با حضور جناب آقاي دكتر رياحي و جمعي از قاريان و علاقه مندان به قرآن كريم برگزار گرديد.