بازدید ریاست هئیت ووشو از مجموعه فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران

ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۳۰  ریاست فدراسیون ووشو جناب آقای دکتر مهدی علی نژاد به همراه رئیس هیئت ووشو استان یزد جناب آقای فتوحی از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بازدید به عمل آوردند. در این مراسم آقای علی نژاد بر لزوم رشد و توسعه شاخصه های ورزشی استان تأکید کردند.

شما ممکن است این را هم بپسندید