برگزاري همايش دوچرخه سواري با حضور شهردار يزد

برگزاري همايش دوچرخه سواري با حضور شهردار يزد
آبان 4, 1396
32 بازدید

همايش دوچرخه سواري استان يزد با حضور جناب آقاي دكتر رياحي مديركل اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي، جناب آقاي دكتر جمالي نژاد شهردار يزد، جناب آقاي شفيعي معاونت زيربنايي و حمل ونقل شهري و جناب آقاي تقي نژاد مديريت مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران و جمعي از دوچرخه سواران يزدي برگزار گرديد. شركت […]

همايش دوچرخه سواري استان يزد با حضور جناب آقاي دكتر رياحي مديركل اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي، جناب آقاي دكتر جمالي نژاد شهردار يزد، جناب آقاي شفيعي معاونت زيربنايي و حمل ونقل شهري و جناب آقاي تقي نژاد مديريت مجموعه فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران و جمعي از دوچرخه سواران يزدي برگزار گرديد. شركت كنندگان در اين همايش با شعار ورزش رمز تندرستي از ميدان آزادي تا پارك غدير ركاب زدند كه در پايان مراسم به قيد قرعه جوايزي به شرکت کنندگان اهدا شد.

IMG_8385