برگزاری همایش دوچرخه سواری با حضور شهردار یزد

همایش دوچرخه سواری استان یزد با حضور جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر جمالی نژاد شهردار یزد، جناب آقای شفیعی معاونت زیربنایی و حمل ونقل شهری و جناب آقای تقی نژاد مدیریت مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران و جمعی از دوچرخه سواران یزدی برگزار گردید. شرکت کنندگان در این همایش با شعار ورزش رمز تندرستی از میدان آزادی تا پارک غدیر رکاب زدند که در پایان مراسم به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.

IMG_8385

شما ممکن است این را هم بپسندید