بازدید رئیس هیأت اجرایی و مدیرکل محترم تعاون، کار و‌رفاه اجتماعی استان یزد از مجموعه ورزشی کارگران

بازدید رئیس هیأت اجرایی و مدیرکل محترم تعاون، کار و‌رفاه اجتماعی استان یزد از مجموعه ورزشی کارگران
مهر 6, 1396
29 بازدید

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران جناب آقای  دکتر ریاحی به همراه  آقای تقی نژاد ریاست مجموعه از پروژهای در حال ساخت و تکمیل شده بازدید نمودند. در این بازدید بر اهمیت‌‌ توسعه مکانهای ورزشی و ارتقا رفاه عمومی تاکید شد.  

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران جناب آقای  دکتر ریاحی به همراه  آقای تقی نژاد ریاست مجموعه از پروژهای در حال ساخت و تکمیل شده بازدید نمودند. در این بازدید بر اهمیت‌‌ توسعه مکانهای ورزشی و ارتقا رفاه عمومی تاکید شد.

 

IMG_7942 IMG_7962