هفته دفاع مقدس گرامی باد

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران، تقی نژاد مدیریت مجموعه در آغاز هفته دفاع مقدس بیانگر رشادتهای شیر مردانی شد که جان برکف از ناموس و وطن خود دفاع کردند؛ وی در پایان افزود امسال آغاز هفته دفاع مقدس مقارن گشته با اول محرم که یادآور عزیزانی هست که همانند پیشوا و امامشان تا آخرین قطره خون خود ایستادند.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید