تماس با ما

آدرس: یزد – میدان معلم – ابتدای بلوار ۲۲ بهمن – مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد

تلفنهای تماس: ۳۵۲۵۰۰۸۵ و ۳۵۲۲۰۵۵۰ و ۳۵۲۵۳۰۷۲ با پیش شماره ۰۳۵ برای خارج از استان

دورنگار: ۰۳۵۳۵۲۵۰۰۸۶

آدرس ایمیل: kargaran.yazd@gmail.com

آدرس تلگرام:kargaran_club_yazd